Vestfold-slekt: Tønsberg (St. Laurentii) kirkebok. Døde 1690-1796.

Søket ga 1266 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Side År Begravet dato Stilling Fornavn Etternavn Kjønn Alder Stilling forsørger 1 Fornavn forsørger 1 Etternavn forsørger 1
26 3169109.07Hr. Borgermester Sl.IfverMadtzønmÆt. 75 Aar 3 Maaneder oc 9 Dage   
27 4169105.09DatterAnne Cathrine kÆt. j Aar 3 Uger Johan PhillipLintz
28 4169110.09KlokkerOle mÆt. 40 Aar   
29 4169103.12 Anne-MariePedersdatter TyrkopkÆt. 66 Aar   
30 4169220.09Datter  k ByeskrifverPederHansøn
31 4169214.03 DirickDiricksønm20 Aar ?? Maaneder   
32 4169220.04Barn  ??  SøfrenKalnes
33 4169220.08Sophie Ifver Madtsøns tienesteqvindeBarboroKiølsdatterkÆt. 61 Aar   
34 4169224.07Qvinde  k53 BertelBlokk
35 5169307.02 HansBentsønm36 Aar 3 Maaned.   
36 5169311.03 Inger kÆt. 28 Aar 8 Maa. 2 Dage LarsHansøn
37 5169312.03Capitain Lyssovm    
38 5169302.04QndeGunnille k  JensTordsen
39 5169315.05 Laurits??m82 Aar ??   
40 5169330.10BarnJacob m  NielsWernersøn
41 5169420.04?? Lars??m??   
42 5169421.04 TollufNiels.mÆt. 49 Aar   
43 5169427.04QvindeBerteDidrichsdatt.k22 Aar 6 Maaned, 13 DageSnedickerLars 
44 5169424.05Lille Datter  kÆt. 2 Timer ChristenSøfrensøn
45 5169409.10SønChristopher m  TordChristophersøn
46 5169412.10Barn  ??  PederBiørnsøn
47 5169422.11QvindeHeptoraErichsdatt.k58 Aar 7 Maaned. 14 Dage JochumLauritsøn
48 6169515.03QvindeMargareteLarsdatterk55 AarSkredderPeder 
49 6169515.03Barn  ?? BlegerErich 
50 6169508.04Søn  m3 Aar LarsPedersøn

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |