Skifteregister 1700-1766. Borre.
ID: 313
År: 1765
Stilling:
Navn: Lars Torstens.
Sted: Pjonkerød
Startdato: 13.04.1765
Sluttdato:
Rettsprotokoll: 1482
Skifteprotokoll: 9
Tidsrom: 1761-1766
Side: 353
Mikrofilm: HF 2277

| Hjem | Søk | Alle | Info |