Vestfold-slekt: Skifteregister 1700-1766. Borre.

Søket ga 314 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [>>]

ID År Stilling Navn Sted Startdato Sluttdato Skifteprotokoll Tidsrom Side
51 1715 Jakob Arnes.Pauli01.04.1715 11700-1715527
52 1715 Elen Jakobsd.Pauli01.04.1715 11700-1715528
53 1715 Jakob Arnes.Pauli01.04.1715 217151
54 1715 Elen Jakobsd.Pauli01.04.1715 217156
55 1726 Ingeborg Gunnolvsd.Kjær06.05.1726 41725-1727353b
56 1726 Knut Lars.Gusland06.05.1726 41725-1727355
57 1726 Vessel Ols.Sleiterød07.05.1726 41725-1727357b
58 1726 Peder Ols.Rygland11.12.1726 41725-1727476
59 1726 Anne Pedersd.Olsmyren12.12.1726 41725-1727481
60 1726 Tyre Nilsd.Broen13.12.1726 41725-1727483
61 1731 Peder Kristoffers.Bergan nordre15.02.1731 51730-173843b
62 1731 Gunnolv Anders.Læret24.08.1731 51730-1738117
63 1731 Anne Knutsd.Sleiterød03.12.1731 51730-1738163b
64 1731 Nils Ols.Solberg03.12.1731 51730-1738164b
65 1731 Live Mattiasd.Vegge04.12.1731 51730-1738166b
66 1731 Hans Lars.Skåne søndre04.12.1731 51730-1738167b
67 1732Kapl.Povel MainsVold06.03.1732 51730-1738193
68 1732 Jøran Knutsd.Snapsrød17.09.1732 51730-1738244
69 1732 Lars Knuts.Gusland17.09.1732 51730-1738245b
70 1732 Peder Jens.Broen18.09.1732 51730-1738247b
71 1732 Rasmus Brynnils.Freberg19.09.1732 51730-1738249
72 1732 Tosten Kristoffers.Kjær20.09.1732 51730-1738254b
73 1733 Paul Anders.Vik27.04.1733 51730-1738262
74 1733 Kristen Nils.Freberg27.04.1733 51730-1738264
75 1733 Helge Ellings.Apilnes28.04.1733 51730-1738271

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |