Stokke kirkebok. Døde og begravede 1815-1826.
ID: 653
Kirkebok: Stokke MINI 5
Side: 113a
År: 1825
Løpenr.: 4
Død dato: 05.01.1825
Begravet dato: 09.01.1825
Stilling:
Fornavn: Anne Marie
Etternavn: Amundsdatter
Bosted: Rommings Ejet
Kjønn: K
Alder (år):
Alder (mnd):
Alder (uker):
Alder (dager): 14
Alder (timer):
Fødested:
Dødssted:
Dødsårsak:
Stilling forsørger:
Fornavn forsørger:
Etternavn forsørger:
Bosted forsørger:
Kjønn forsørger:
Merknader: K: NB: uden at hiemmedaaben var bleven confirmeret i kirken

| Hjem | Søk | Alle | Info |