Skifteregister 1700-1766. Stokke.
ID: 262
År: 1742
Stilling: Dragon
Navn: Ole Nils.
Sted: Fekja
Startdato: 28.07.1742
Sluttdato:
Rettsprotokoll: 1479
Skifteprotokoll: 6
Tidsrom: 1738-1746
Side: 446
Mikrofilm: HF2275

| Hjem | Søk | Alle | Info |