Vestfold-slekt: Skifteregister 1700-1766. Stokke.

Søket ga 550 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [>>]

ID År Stilling Navn Sted Startdato Sluttdato Skifteprotokoll Tidsrom Side
451 1757 Anders Jakobs.Solberg eie12.10.1757 81755-1761171b
452 1757 Anne Nilsd.Russeltvedt12.10.1757 81755-1761172
453 1757 Hans Ols.Brøholt13.10.1757 81755-1761174b
454 1757 Matias Eriks.Råstad eie15.10.175513.10.175781755-1761176
455 1759 Johanne M. Seiersd. BruunStorevar28.03.1759 81755-1761269
456 1759 Agnete Nilsd.Solberg eie28.03.1759 81755-1761275
457 1759 Klaus Nikolais.Stavnum eie28.03.1759 81755-1761275b
458 1759 Kristen Peders.Vaktberg28.03.1759 81755-1761276b
459 1759 Sissel Hansd.Brøholt29.03.1759 81755-1761277
460 1759 Nils Nils.Brekke29.03.1759 81755-1761279
461 1759 Helvig Knutsd.Åmot30.03.1759 81755-1761281
462 1759 Anne Nilsd.Skarpeborge30.03.1759 81755-1761283b
463 1759 Rasmus Henriks.Søndre Borge30.03.1759 81755-1761285b
464 1759 Inger Matiasd.Gjersø30.03.1759 81755-1761286b
465 1759 Helvig Nilsd.Søndre Borge30.03.1759 81755-1761287b
466 1759 Live Madsd.Gjelstad31.03.1759 81755-1761289b
467 1759 Kristen Eriks.Øvre Løke31.03.1759 81755-1761290b
468 1759 Kristoffer Ellefs.Årholt30.03.175926.06.175981755-1761296b
469 1759 Iver Anders.Gryte28.01.175726.06.175981755-1761300b
470 1760 Maren Nilsd.Lillevar26.02.1760 81755-1761377
471 1760 Maren Pedersd.Melsomvik27.02.1760 81755-1761382
472 1760 Johannes Elias.Gravdal27.02.1760 81755-1761387
473 1760 Ole Ols.Løke28.02.1760 81755-1761389
474 1760 Helvig Jørgensd.Tori28.02.1760 81755-1761393b
475 1760 Hans Jons.Gryte28.02.1760 81755-1761397

Side: [<<] ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |