Vestfold-slekt: Nøtterøy kirkebok. Døde 1814-1864.
Fyll inn ett eller flere søkekriterier:

År:
Fornavn:
Etternavn:
Kjønn:
Bosted:
Fornavn forsørger 1:
Etternavn forsørger 1:

Nøkkelord (søker etter ordet i alle felt):

Søkevalg:

Sammenheng mellom søkeord:
OG
ELLER

Kun hele ord
Skill mellom store og små bokstaver

Maks. poster pr. side:


Sorter etter:


Søketips:
  - skriv bare inn noen av bokstavene i ordet du søker etter ("risto" gir treff på Kristoffer, Christoffer og Christopher).
  - skriv > eller < i begynnelsen av et felt for å søke i intervaller.
  - >"" i et felt gir treff på alle postene der feltet ikke er blankt.


| Hjem | Alle | Info |