Folketelling 1891. Sandar.
ID: 1
Sidenr.: 167
Tellekrets: 1
Husliste: 1
Personliste: 1
Fornavn: Johannes Conrad
Etternavn: Dehli
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1839
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Vestby
Statsborgerskap: N
Trossamfunn:
Næring: Verftseier,Jordbruker
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |