Folketelling 1891. Sandar.
ID: 101
Sidenr.: 267
Tellekrets: 1
Husliste: 14
Personliste: 2
Fornavn: Kittel
Etternavn: Hansen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: LOGERENDE
Sivilstand: ENKEMAND
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1833
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Kongsberg
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Maskinist (med selfanger Skibet Mertha af Sandef
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |