Folketelling 1891. Sandar.
ID: 114
Sidenr.: 280
Tellekrets: 1
Husliste: 16
Personliste: 1
Fornavn: Else Marie
Etternavn: Markusen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: ENKE
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1846
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Hedrum
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Dagarbeide på gårdene, Har fattig undersøttelse
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |