Folketelling 1891. Sandar.
ID: 115
Sidenr.: 281
Tellekrets: 1
Husliste: 16
Personliste: 2
Fornavn: Markus
Etternavn: Thorsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1872
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Sjømand, Jungmand
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Enke; Dagarbeide på gårdene
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: På reisefra Amerika til England med Bark Caroline af Sandefiord

| Hjem | Søk | Alle | Info |