Folketelling 1891. Sandar.
ID: 117
Sidenr.: 283
Tellekrets: 1
Husliste: 16
Personliste: 4
Fornavn: Thora Ellevine
Etternavn: Thorsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1880
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Enke; Dagarbeide på gårdene
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |