Folketelling 1891. Sandar.
ID: 12
Sidenr.: 178
Tellekrets: 1
Husliste: 1
Personliste: 12
Fornavn: Einar
Etternavn: Dehli
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1890
Fødemåned (barn under 2 år): August
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap: N
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Verftseier,Jordbruker
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |