Folketelling 1891. Sandar.
ID: 13
Sidenr.: 179
Tellekrets: 1
Husliste: 1
Personliste: 13
Fornavn: Inga
Etternavn: Jørgensen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: TJENESTEYTENDE
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1866
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandefjord
Statsborgerskap: N
Trossamfunn:
Næring: Tjener, Husgjerning
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |