Folketelling 1891. Sandar.
ID: 15
Sidenr.: 181
Tellekrets: 1
Husliste: 2
Personliste: 1
Fornavn: Anders
Etternavn: Pedersen
Tilnavn: Falkensten
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1844
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Borre
Statsborgerskap: N
Trossamfunn:
Næring: Verftstømmermann
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |