Folketelling 1891. Sandar.
ID: 154
Sidenr.: 320
Tellekrets: 1
Husliste: 21
Personliste: 6
Fornavn: Johan
Etternavn: Samuelsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: TJENESTEYTENDE
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1852
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sverige, Quille sogn
Statsborgerskap: S
Trossamfunn:
Næring: Tjener ved gårdsbruket
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Skibsfører og Gbr, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |