Folketelling 1891. Sandar.
ID: 155
Sidenr.: 321
Tellekrets: 1
Husliste: 21
Personliste: 7
Fornavn: Kristine
Etternavn: Jonasen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: TJENESTEYTENDE
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1858
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sverige, Dalsland
Statsborgerskap: S
Trossamfunn:
Næring: Tjener gårdsbruk, fjøsstell, husstell
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Skibsfører og Gbr, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |