Folketelling 1891. Sandar.
ID: 16
Sidenr.: 182
Tellekrets: 1
Husliste: 2
Personliste: 2
Fornavn: Trine Josefine
Etternavn: Falkensten
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HUSTRU
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller: N
Fødeår: 1840
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Fredrikshald
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Verftstømmermann
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |