Folketelling 1891. Sandar.
ID: 160
Sidenr.: 328
Tellekrets: 1
Husliste: 22
Personliste: 5
Fornavn: Samuline Marie
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: TJENESTEYTENDE
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1872
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Stokke
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Tjener gårdsbruk, husstell
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Gbr (selveier) og Skibsreder
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |