Folketelling 1891. Sandar.
ID: 163
Sidenr.: 331
Tellekrets: 1
Husliste: 23
Personliste: 3
Fornavn: Alfhild Katarina
Etternavn: Skedsmo
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1881
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandefjord
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Amtsgartner, gbr (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |