Folketelling 1891. Sandar.
ID: 166
Sidenr.: 334
Tellekrets: 1
Husliste: 23
Personliste: 6
Fornavn: Just Amandus
Etternavn: Skedsmo
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1887
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandefjord
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Amtsgartner, gbr (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |