Folketelling 1891. Sandar.
ID: 168
Sidenr.: 336
Tellekrets: 1
Husliste: 23
Personliste: 8
Fornavn: Else Marie
Etternavn: Matisdtr
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: TJENESTEYTENDE
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1868
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Tjener gårdsbruk, husstell
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Amtsgartner, gbr (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |