Folketelling 1891. Sandar.
ID: 169
Sidenr.: 337
Tellekrets: 1
Husliste: 24
Personliste: 1
Fornavn: Even
Etternavn: Martinsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1857
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Slemdal
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Gbr, Smed F.E.R. og Redskabssmed
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |