Folketelling 1891. Sandar.
ID: 170
Sidenr.: 338
Tellekrets: 1
Husliste: 24
Personliste: 2
Fornavn: Maren Helene
Etternavn: Martinsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HUSTRU
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller: N
Fødeår: 1858
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Slemdal
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Gbr, Smed F.E.R.
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |