Folketelling 1891. Sandar.
ID: 172
Sidenr.: 340
Tellekrets: 1
Husliste: 24
Personliste: 4
Fornavn: Inga Susanna
Etternavn: Evensdtr
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1883
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Slemdal
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Gbr, Smed F.E.R.
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |