Folketelling 1891. Sandar.
ID: 175
Sidenr.: 343
Tellekrets: 1
Husliste: 24
Personliste: 7
Fornavn: Olaf Nikolai
Etternavn: Evensen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1888
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Hedrum, Hvarnes
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Gbr, Smed F.E.R.
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |