Folketelling 1891. Sandar.
ID: 176
Sidenr.: 344
Tellekrets: 1
Husliste: 24
Personliste: 8
Fornavn: Herman
Etternavn: Johannesen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1854
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sverige, Quille sogn
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Arbeider, (vesentlig jordarbeide)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |