Folketelling 1891. Sandar.
ID: 181
Sidenr.: 349
Tellekrets: 1
Husliste: 25
Personliste: 3
Fornavn: Matilde
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: TJENESTEYTENDE
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1871
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Brunlanes, Tanum
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Tjener, (enepige Husstell og Fjøsstell)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Gbr. Etc.
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |