Folketelling 1891. Sandar.
ID: 183
Sidenr.: 351
Tellekrets: 1
Husliste: 26
Personliste: 1
Fornavn: Nikolai
Etternavn: Grønn
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1848
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandefjord
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Formand ved et Hvalfangst etab. I Finmarken, Huseier
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |