Folketelling 1891. Sandar.
ID: 191
Sidenr.: 359
Tellekrets: 1
Husliste: 26
Personliste: 9
Fornavn: Olaf
Etternavn: Moe
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: LOGERENDE HØRNDE TIL FAMILIEN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1859
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Sjømand, (Styrmand)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: New-York

| Hjem | Søk | Alle | Info |