Folketelling 1891. Sandar.
ID: 195
Sidenr.: 363
Tellekrets: 1
Husliste: 27
Personliste: 4
Fornavn: Augustine Amalia
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1865
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Kjolesøm, (går rundt i husene og syr)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Snedker mester F.E.R.
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |