Folketelling 1891. Sandar.
ID: 197
Sidenr.: 365
Tellekrets: 1
Husliste: 27
Personliste: 6
Fornavn: Anders Martin
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1872
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Sjømand, (Jungmand)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Snedker mester F.E.R.
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: På reise fra Cardif til Sandefjord (med Bark Habor fra Sandefjord)

| Hjem | Søk | Alle | Info |