Folketelling 1891. Sandar.
ID: 2
Sidenr.: 168
Tellekrets: 1
Husliste: 1
Personliste: 2
Fornavn: Ragna Bergitte
Etternavn: Dehli
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HUSTRU
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller: N
Fødeår: 1854
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Kristiania
Statsborgerskap: N
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Verftseier,Jordbruker
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |