Folketelling 1891. Sandar.
ID: 203
Sidenr.: 371
Tellekrets: 1
Husliste: 28
Personliste: 2
Fornavn: Maren Helene
Etternavn: Larsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HUSTRU
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller: N
Fødeår: 1862
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Brunlanes, Tanum
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Sjømand (Stuert)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |