Folketelling 1891. Sandar.
ID: 207
Sidenr.: 375
Tellekrets: 1
Husliste: 28
Personliste: 6
Fornavn: Laurits
Etternavn: Larsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1875
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Sjømand (kokk med seilfartøy)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |