Folketelling 1891. Sandar.
ID: 214
Sidenr.: 382
Tellekrets: 1
Husliste: 29
Personliste: 2
Fornavn: Else Kristiane
Etternavn: Larsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: ENKE
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1830
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Hedrum
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Går ute i markarb: om sommeren; sSpinder og Strikker i mellom hjemme
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |