Folketelling 1891. Sandar.
ID: 356
Sidenr.: 526
Tellekrets: 1
Husliste: 56
Personliste: 4
Fornavn: Olufine Ragnhilde
Etternavn: Pedersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1890
Fødemåned (barn under 2 år): Sept
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Sjøfarende tømmermand,
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |