Folketelling 1891. Sandar.
ID: 359
Sidenr.: 529
Tellekrets: 1
Husliste: 56
Personliste: 7
Fornavn: Ragne Marie
Etternavn: Eriksen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HUSTRU
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller: N
Fødeår: 1818
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Dagarbeider (markarb) og Jordbr
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |