Folketelling 1891. Sandar.
ID: 363
Sidenr.: 533
Tellekrets: 1
Husliste: 57
Personliste: 3
Fornavn: Anna Elise
Etternavn: Pedersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HUSTRU
Sivilstand: GIFT
Slektskap mellom ektefeller: N
Fødeår: 1865
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Hedrum
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Sjømand (Matros)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |