Folketelling 1891. Sandar.
ID: 364
Sidenr.: 534
Tellekrets: 1
Husliste: 57
Personliste: 4
Fornavn: Petra Alvilde
Etternavn: Pedersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1890
Fødemåned (barn under 2 år): Nov
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Sjømand (Matros)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |