Folketelling 1891. Sandar.
ID: 369
Sidenr.: 539
Tellekrets: 1
Husliste: 57
Personliste: 9
Fornavn: Signe Amanda
Etternavn: Nilsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1890
Fødemåned (barn under 2 år): Febr
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Skibsfører
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: I Hedrum for etpar dager

| Hjem | Søk | Alle | Info |