Folketelling 1891. Sandar.
ID: 370
Sidenr.: 540
Tellekrets: 1
Husliste: 58
Personliste: 1
Fornavn: Hansine Edeline
Etternavn: Olsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1844
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Kjolesøm, Huseier
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |