Folketelling 1891. Sandar.
ID: 373
Sidenr.: 543
Tellekrets: 1
Husliste: 58
Personliste: 4
Fornavn: Torvald
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1863
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Hustømmermand, hos andre
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |