Folketelling 1891. Sandar.
ID: 478
Sidenr.: 648
Tellekrets: 1
Husliste: 74
Personliste: 5
Fornavn: Johan Ingvald
Etternavn: Haraldsen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1863
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Sjøfarende tømmermand
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling:
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: På reise til Rio Janeiro (med M.Luther Drammen)

| Hjem | Søk | Alle | Info |