Folketelling 1891. Sandar.
ID: 481
Sidenr.: 651
Tellekrets: 1
Husliste: 74
Personliste: 8
Fornavn: Margit Kristine
Etternavn: Haraldsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1889
Fødemåned (barn under 2 år): Aug
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Sjøfarende tømmermand
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |