Folketelling 1891. Sandar.
ID: 482
Sidenr.: 652
Tellekrets: 1
Husliste: 74
Personliste: 9
Fornavn: Hella Jørgine
Etternavn: Mikkelsen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: HOVEDPERSON
Sivilstand: ENKE
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1830
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Stokke
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Husstell (Spinding og Strikking) Fattigunderstøttelse
Forsørget Helt / Delvis: D
Forsørgerens livsstilling: Fattigvæsenet
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |