Folketelling 1891. Sandar.
ID: 483
Sidenr.: 653
Tellekrets: 1
Husliste: 74
Personliste: 10
Fornavn: Anne Severine
Etternavn: Kristiansdtr
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1862
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Husgjerning, Hjemmeværende dtr
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Spinding, Fattigvæsenet
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: Sandefjord

| Hjem | Søk | Alle | Info |