Folketelling 1891. Sandar.
ID: 484
Sidenr.: 654
Tellekrets: 1
Husliste: 74
Personliste: 11
Fornavn: Kristian
Etternavn: Kristiansen
Tilnavn:
Kjønn: M
Stilling: SØN
Sivilstand: UGIFT
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1867
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: Sjømand (Matros)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Spinding, Fattigvæsenet
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted: På reise fra London til Fredrikstad

| Hjem | Søk | Alle | Info |