Folketelling 1891. Sandar.
ID: 489
Sidenr.: 659
Tellekrets: 1
Husliste: 75
Personliste: 5
Fornavn: Emilie Laurentse
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: DATTER
Sivilstand:
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1889
Fødemåned (barn under 2 år): Jan
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring:
Forsørget Helt / Delvis: H
Forsørgerens livsstilling: Gårdbruker, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |