Folketelling 1891. Sandar.
ID: 490
Sidenr.: 660
Tellekrets: 1
Husliste: 75
Personliste: 6
Fornavn: Edel
Etternavn: Andersen
Tilnavn:
Kjønn: K
Stilling: MODER
Sivilstand: ENKE
Slektskap mellom ektefeller:
Fødeår: 1812
Fødemåned (barn under 2 år):
Fødested: Sandeherred
Statsborgerskap:
Trossamfunn:
Næring: (har opphold hos sønnen)
Forsørget Helt / Delvis:
Forsørgerens livsstilling: Gårdbruker, (selveier)
Sindssvag, Døvstum, Blind:
Sygdom Medfødt/Fremtrådt Senere:
Midlertidig tilstedeværende, Vanlig Bopel:
Midlertidig fraværende, Antatt Oppholdssted:

| Hjem | Søk | Alle | Info |